Naše předpoklady

Předpokládáme

... že fosilní zdroje jsou omezené a mnoho z nich skončí v příštích několika desetiletích,

... že toto zvýší konkurenceschopnost přírodních vláken, jako je juta a kokos nad plasty (PP),

... že rostoucí změna a částečné zničení životního prostředí povede k celosvětové změně klimatu v kombinaci s katastrofami a krizemi,

... že existuje rostoucí veřejný zájem na poskytování "obnovitelných surovin",

... že přírodní vlákna, jako juta a kokos přinášejí konkurenční výhody oproti plastům i pro průmyslové účely,

... že mnoho společností již využívá výhody z hlediska konkurenčních podmínek tím, že prokazuje environmentální povědomí o produktech vyrobených z juty a jiných geotextilií

Čím přispíváme

Podporováním používání geotextilií - především jako náhrady petrochemie - a ekologickým využíváním zdrojů chceme přispět k ochraně globálního prostředí.

Prostřednictvím naší vnitřní organizace, jejích obchodních procesů a zásad chceme přispět k podpoře výroby spotřebního zboží za podmínek, které jsou v souladu s lidskými právy.

Naše nízkonákladová nabídka pochází z důsledné kontroly nákladů a nikoliv z využívání lidských a ekologických zdrojů.