Pěstování juty

Jutě se nejlépe daří ve velmi teplých a vlhkých klimatech. Z tohoto důvodu se tedy pěstuje převážně v zemích, které tomu klimaticky napomáhají. Roste především v sezónách dešťů. Největší zdroje a výrobce juty tedy můžeme najít především v oblasti Indie, Bangladéše a Číny. 
Její pěstování zahrnuje setbu, která zhruba po čtyřech měsících započíná sklizní. V průběhu sklizně se jutové stonky uřezávají co nejblíže zemi. Poté jsou tyto stonky ponechány zhruba po dobu 20 dnů ve vodě. Tento proces má zajistit změkčení tvrdých tkání rostlin. Poté se jutové stonky nechají zalít čistou vodou a následně se min. 3 dny suší. Stonky těchto usušených rostlin jsou nejdříve zbaveny dřevin, a to pomocí lámavých strojů. Někdy se také dělá opětovný proces vlhčení stonků vodou nebo rybím tukem. Poté se stonky zpracovávají pomocí tzv. mnoucích strojů.

 

Mytí, sušení a balení juty

Extrahovaná vlákna se promyjí čistou vodou. Tmavá barva vláken může být dosažena ponořením po dobu 15 až 20 minut do vody obsahující tamarind a následným promytím čiré vody. Po vylisování přebytečné vody se vlákna suší na bambusových stojanech po dobu 2-3 dnů na slunci.

Nyní je kvalita jutového vlákna poprvé hodnocena; stupně kvality
- Horní, střední, B, C a X úrovně.

Balíčky v balení Kutcha o hmotnosti přibližně 120 kg jsou nyní přepravovány pro použití v domácím obchodu na trhu s jutou nebo přímo do továren na výrobu juty.